Um Slökkvilið Akureyrar

Meginhlutverk
Meginhlutverk Slökkviliðs Akureyrar (SA) eru eldvarnir og sjúkraflutningar.

Fastráðin eru 34 talsins og þar af ganga 29 vaktir. Lausráðnir árið 2022 eru sex. 

Unnar eru;
morgunvaktir (07:00-14:00)
kvöldvaktir (14:00-22:00)
næturvaktir (22:00-07:00)
dagvaktir (10:00-18:00)
og 12 tíma helgarvaktir.

Vaktir starfsfólks eru fimm (A-B-C-D-E vakt). Dagvinnustöður eru fimm: slökkviliðsstjóri, varaslökkviliðsstjóri, deildarstjóri eldvarnareftirlits, verkefnastjóri í eldvarnareftirliti og starfsmaður á skrifstofu. Starfsmenn eru bæði þjálfaðir slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn. Slökkviliðið starfar á þremur starfsstöðvum: Árstíg 2 og í Hrísey og Grímsey þar sem eru hlutastarfandi slökkviliðsmenn.

Eldur - líf og verðmætabjörgun
Slökkviliðið starfar samkvæmt ákvæðum laga nr. 75/2000, varðandi eldvarnir. Markmið slökkviliðsins er að bjarga mannslífum, eignum og umhverfi. Slökkviliðið á sjö slökkvibifreiðar, sex dælubifreiðar, körfubifreið og tvær þjónustubifreiðar. Í gildi er samningur við Brunavarnir Eyjafjarðar, sem að standa sex hreppar í kringum Akureyri, um að slökkviliðið þjónusti viðbragð og eldvarnareftirlit í þessum sveitarfélögum. Auk þess að sinna brunaútköllum veitir slökkviliðið ýmsa aðra neyðarþjónustu, s.s. vegna umferðaslysa, mengunarslysa, vatnsleka o.fl. Eldvarnareftirlit er stór þáttur í starfsemi slökkviliðsins. Starfsemi eftirlitsins er fólgin í yfirferð teikninga, skoðanir auk fræðslu fyrir almenning, fyrirtæki og stofnarnir.

Sjúkraflutningar /Sjúkraflug
Slökkviliðið annast sjúkraflutninga á svæði Heilsugæslustöðvar Akureyrar, skv. samning við Sjúkratryggingar Íslands. Sjúkraflutningar eru hluti af heilbrigðisþjónustunni með það að markmiði að bjarga mannslífum, veita sjúkum og slösuðum aðhlynningu og koma þeim undir læknishendur. Til þess hefur slökkviliðið fjórar sjúkrabifreiðar sem Rauði Kross Íslands á og rekur.

Slökkviliðið mannar einnig allt sjúkraflug á landinu. En um samstarf þriggja aðila er að ræða þ.e Mýflug sér um flugvélakost, SA sendir ávallt með einn neyðarflutningamann/bráðatækni og sjúkrahúsið á Akureyri sendir lækni í þau flug sem þess er óskað. SA hefur mannað sjúkraflug síðan 1997 og síðustu ár hefur fjöldi sjúkrafluga farið stigvaxandi. Árið 2017 var metár í fjölda sjúkrafluga en þá voru farin 799 sjúkraflug og fluttir yfir 800 sjúklingar.

Yfirstjórn / bakvaktir S.A.
Ólafur Stefánsson slökkviliðsstjóri
Gunnar Rúnar Ólafsson varaslökkviliðsstjóri
 Maron Pétursson deildarstjóri eldvarnareftirlits (umsjón tækja og búnaðar)
 Jóhann Þór Jónsson verkefnastjóri eldvarnaeftirlits

Varðstjórar:
A-vakt: Rolf Tryggvason
B-vakt: Friðrik Jónsson
C-vakt: Vigfús Bjarkason
D-vakt: Anton Berg Carrasco
E-vakt: Sigurður Hólm Sæmundsson